หัวพิมพ์ Konica 1024i/6pl : 4-16 หัวพิมพ์

หมึกพิมพ์คุณภาพ 3-5 ปี : 4-8สี (CMYK+Lc,Lm+w+v)

พิมพ์เร็ว 100 ตารางเมตร/ชม.(12PH)

ระบบขับเคลื่อนทั้งสายพานและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า