• หมึกแท้ UltraChrome GS3 : 10 สี

• หัวพิมพ์ PrecisionCore : 2 หัวพิมพ์

• ต้นทุนหมึกต่ำมาก : 15 บาท/ตร.ม

• พิมพ์เร็ว 25 ตร.ม/ชม โหมดใช้งานจริง